Tarihsel Gelişim

Gazi Fotonik, geleceğin anahtar teknolojisi olan fotonik alanında “fotonik ve yarıiletken malzemelerin, aygıt bileşenleri ve sistemlerinin üretim yöntem ve teknolojilerinin geliştirilmesi için araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu aygıtların üretim teknolojilerinin kazanılması, nitelikli araştırmacı yetiştirilmesine katkı sağlanması” amacıyla ülkemizde tüm araştırmacıların kullanımına açık bir “Tematik Merkez” olarak, 2001 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen "İleri Araştırma ve Eğitim Programları" isimli proje kapsamında kurulan Yarıiletken Teknolojileri İleri Araştırma Laboratuvarı (Starlab) altyapısı ile birleştirilerek, 2011 yılında Kalkınma Bakanlığı destekli "Fotonik Araştırma Merkezi" isimli proje kapsamında kurulmuştur. Yürütülen/yürütülmekte olan çok sayıda proje ile altyapısı güçlenen Merkez, yarıiletken ve fotonik teknolojiler kapsamında geliştirdiği yenilikçi ürünlerin sanayiye transferi ile çeşitli sanayi ürünlerinin pazarlarda rekabet gücünü̈ yükseltmek, sanayinin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü artırmak; bu sayede ulusal kalkınmaya ve halkımızın refah seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.