Nanoteknoloji Kümelenmesi Sektörel Çalıştaylarına Proje Önerilerimizle Katılım Sağladık
24 Ocak 2016 21:23

TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı çağrısı kapsamında 2016 yılının ilk yarısında başvurusu tamamlanacak TÜBİTAK MAM koordinatörlüğünde "Nanoteknoloji Kümelenmesi" proje önerisi hazırlığı amaçlı Kasım-Aralık 2015 ve Ocak 2016 aylarında düzenlenen çalıştaylara katılım sağladık. Nanoteknoloji Kümelenmesi Proje önerisinin amacı "sanayiye katma değeri yüksek nanoteknolojik ürün, süreç geliştirme ve istihdam sağlayacak rekabet öncesi birliktelik sağlanması" olarak belirlenmiştir.  Gazi Fotonik olarak, hazırlanan proje önerisinde enerji, otomotiv ve inşaat sektörleri ile ilgili nanoteknoloji kapsamındaki fonksiyonel malzeme ve ürün geliştirme hedefli projelerle yer alıyoruz.  Kümelenme kapsamında, nanoteknoloji alanında faaliyet gösteren 50 firma ve 20'nin üzerinde üniversite ve araştırma merkezi yer alıyor.

http://mam.tubitak.gov.tr/tr/haber/nanoteknoloji-kumelenmesi-sektorel-calistaylar

http://mam.tubitak.gov.tr/tr/haber/nanoteknoloji-kumelenmesi-calistayi-2