Kalite Politikamız

 

Kalite Politikamız:

Ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişim stratejileri ile üniversitemizin stratejik hedefleri doğrultusunda optik-fotonik ve yarıiletken teknolojileri alanında Ar-Ge çalışmalarına dayalı rekabetçi ve yenilikçi teknolojiler geliştirmek; verimlilik, açıklık, dürüstlük ve saygı esaslarına dayalı olarak faaliyetlerini yürüten bir araştırma merkezi olunması kalite politikamızdır. Oluşturulan kalite politikası aşağıda sıralanan ilkeleri içerir:

 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sürekli takibini gerçekleştirerek sektöre yenilikçi ar-ge desteği sağlamak,

 • Ürüne dönüşebilir Ar-Ge çalışmaları yaparak ülkemiz sanayisinin uluslararası rekabet gücünün gelişmesine katkıda bulunmak.

 • Araştırma altyapımızı ülkemizdeki üniversiteler ve diğer araştırma kurumlarında çalışan araştırmacılara açık tutmak,

 • Fotonik teknolojiler alanında nitelikli araştırmacı yetiştirilmesine katkı sağlamak,

 • Kalite yönetim sisteminin sürekliliğini sağlayarak verimliliğini ve etkinliğini artırmak,

 • Kurumların ve sektörün nitelikli malzeme, analiz ve test ihtiyaçlarını zamanında ve standartlara uygun olarak karşılamak,

 • Fotonik ve yarıiletken teknolojiler alanında sektörün teknolojik ve bilimsel her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli organizasyon ve altyapıyı sağlamak,

 • Sunulan hizmetlerde tarafsızlık, doğruluk ve gizlilik ilkelerine bağlı kalmak,

 • Ülkemizin teknolojik gelişim hedeflerine uygun projeler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,

 • Seminer, konferans ve çalıştaylar düzenleyerek faaliyet alanımızdaki teknolojilerde bilgi paylaşımını ve işbirliklerini artırmak,

 • Çevre ve canlı hayatına zarar verici faaliyetlerden sakınmaktır.