İyileştirme Alanları
  • Merkezimizde iyileştirilmesi hedeflenen alanlar:

  • Araştırmacı personel istihdamının sağlanması

  • Sektör işbirlikleri düzeyinin artırılması

  • Çalıştay ve seminer faaliyetlerinin artırılması

  • Cihaz kullanma eğitimlerinin geliştirilmesi

  • Teknolojik altyapının stratejik hedeflere yönelik geliştirilmesi

  • Akademik kurumsal sürekliliğinin planlanması-geliştirilmesi

  • Nitelikli araştırmacı yetiştirilmesine katkı düzeyinin artırılması

  • Girişimciliğe katkı düzeyinin artırılması