Güçlü Yönler

Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Güçlü Yönleri

  • Çok disiplinli, genç ve azimli çekirdek grubun olması

  • Araştırmaların teknolojik etki değerinin yüksek olması

  • Diğer kurum ve sektör ile bilimsel ve teknolojik işbirliğinin iyi seviyede olması

  • Araştırmacıların yurtdışı gruplarla ilişkilerinin güçlü olması

  • Araştırma altyapı ve projelerden sağlanan fonunun güçlü olması

  • Üniversitenin araştırmaya ve geliştirmeye öncelik vermesidir.