Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler

Misyon

Fotonik Alanında Katma Değeri Yüksek Yerli Ürün Geliştirmek Amacıyla Bilgi ve Teknoloji Üretilmesini Sağlamak, çağdaş teknolojileri üreten ve uygulayan araştırmacıların yetişmesine katkı sağlamak, “ürüne dönüşebilir” Ar-Ge çalışmaları yapmak ve ülke sanayisinin uluslararası rekabet gücünün gelişmesine katkıda bulunmak.

 

Vizyon

Fotonik Biliminde Bilginin Meşalesi, Buluş ve Teknolojilerin Öncüsü Olmak

 

Değerler

Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi;

 • Fotonik, nanoteknoloji, mikroteknoloji alanlarında ileri düzeyde bilimsel araştırmalar yapmakta ve teknoloji geliştirmekte iddialı,

 • Akademik ve etik değerlere sahip,

 • Etki faktörü yüksek çalışmalara ev sahipliği yapan,

 • Disiplinlerarası düzeyde araştırmaları destekleyen,

 • Uzman araştırmacılar yetiştirmeyi hedefleyen,

 • Yerli teknolojilerin geliştirilmesini hedefleyen,

 • Ortak hedefler etrafında üniversite, sektör ve diğer araştırma kurumlarının buluşması

anlayışını benimser.

 

Hedefler

 • Yurt içi ve yurt dışı işbirliklerinin arttırılması

 • Öğrenci, araştırmacı, doktoralı araştırmacı sayısının arttırılması

 • Yüksek etki değerli dergilerde yayınların yapılması

 • Fotonik, nanoteknoloji, mikroteknoloji alanlarında patent sayısının arttırılması

 • Güneş hücresi, fotodedektör, biosensör, çok-renkli LED ve lazer gibi fotonik aygıt teknolojilerini geliştirmek

 • Sektöre/diğer araştırma kurumlarına nitelikli araştırmacı yetiştirilmesi

 • Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre fotonik, nanoteknoloji, ileri malzemeler ve yenilenebilir enerji kaynakları, aydınlatma konularında hizmet sunulması

 • Fotonik, nanoteknoloji, mikroteknoloji alanlarında etkinliklerin arttırılması ile farkındalık sağlanması ve bilgi paylaşımının yaygınlaştırılması