Analiz/Hizmet Bedelleri

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Gazi Üniversitesi   Merkez Yerleşke D-Blok 06500 Teknikokullar, ANKARA

Telefon: +90 312   2028465   Faks: +90 312   2122279 e-posta: fotonik@gazi.edu.tr   İnternet: www.fotonik.gazi.edu.tr

HİZMET BEDELLERİ

HİZMET TÜRÜ

HİZMET TANIMI

FİYAT/BİRİM

XRD   (X-IŞINI KIRINIMI)

Toz numuneler

80 TL/ADET

İnce film

150 TL/ADET

Zorlama (Stress) ölçümleri

200 TL/ADET

Kristalize ölçümleri

200 TL/ADET

Epitaksiyel yüzey ve ara yüzeylerin pürüzlülük,   kalınlık analizleri

300 TL/ADET

X-ışını yansıması (X-ray reflectivity) ölçümleri

300 TL/ADET

Yüksek çözünürlüklü X-ışını kırınımı ölçümü   (HRXRD)

300 TL/ADET

Düşük açılı X-ışını kırınımı ölçümleri 

300 TL/ADET

Numune bileşenlerinin kompozisyon oranlarının leptos ile belirlenmesi

300 TL/ADET

AFM   (ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU)

Cantilever ile yüzey analizi

140 TL/ADET

Needle sensör ile yüzey analizi

500 TL/ADET

Needle sensör kullanarak ve UHV ortamda yüzey   analizi

700 TL/ADET

STM   (TARAMALI TÜNELLEME MİKROSKOBU)

W-tip ile yüzey analizi

500 TL/ADET

W-tip kullanarak ve UHV ortamda yüzey analizi

800 TL/ADET

Pt-tip ile yüzey analizi

1300   TL/ADET

Pt-tip kullanarak ve UHV ortamda yüzey analizi

2000   TL/ADET

FT-IR   SPEKTROMETRESİ

FT-IR transmittance veya absorbance spektrumu

60 TL/ADET

FT-IR spektrum analizi

120 TL/ADET

Reflektans ölçümü

120 TL/ADET

ATR ölçümü

130 TL/ADET

SPEKTROSKOPİK   ELİPSOMETRİ

Spektroskopik elipsometri (Ψ, ∆) ölçümü (foton   enerjisine bağlı, 0,6-5eV)

140 TL/ADET

Kırılma indisi, film kalınlığı vb. analizleri

250 TL/ADET

UV-VIS   SPEKTROFOTOMETRESİ

Spektrum tarama

15 TL/ADET

FOTOLÜMİNESANS   (PL) SPEKTROSKOPİSİ

Oda sıcaklığında ölçüm

70 TL/ADET

Sıcaklığa bağlı ölçüm (10K-300K)

300 TL/ADET

HALL   ETKİSİ SİSTEMİ

Hall etkisi (özdirenç, taşıyıcı yoğunluğu,   mobilite) - (oda sıcaklığında)                                                              

120 TL/ADET

Hall etkisi (özdirenç, taşıyıcı yoğunluğu, mobilite)   - (sıcaklığa bağlı,  25-3 00K)

200 TL/ADET

Manyetik alınganlık (oda sıcaklığında)

100 TL/ADET

Manyetik alınganlık (sıcaklığa bağlı, 25-300K)

200 TL/ADET

AKIM-VOLTAJ   (I-V) KARAKTERİZASYONU

Karanlıkta ölçüm

100 TL/ADET

AAA-sınıfı solar simülatör ile ışık altında ölçüm

150 TL/ADET

PROFİLOMETRE

Stylus tip ile ölçüm

100 TL/ADET

METAL   MİKROSKOBU

Görüntüleme

50 TL/ADET

LED   AYDINLATMA ÜRÜNÜ ANALİZLERİ

Gonyofotometre ölçümleri

300 TL/ADET

Renk sıcaklığı (CCT) ölçümleri

300 TL/ADET

Renk dönüşüm indeksi (CRI) ölçümleri

300 TL/ADET

Işık dağılımı (fotometrik eğri) çizimi

300 TL/ADET

İKİNCİL   İYON SPEKTROMETRESİ (SIMS) ANALİZLERİ

SIMS Analizi

350 TL/SAAT

KAPLAMA-METALİZASYON

DC Magnetron, RF, Reaktif püskürtme (Sputtering) ile   TiO2, ZnO, SiO2, VO  vb oksit temelli   ve metal ince film kaplamalar; her türlü metal kaplama, Omik ve doğrultucu   kontaklar vb. işler. Vakum Buharlaştırma sistemi ile  metal kaplama, Omik ve doğrultucu kontaklar   vb. işler

Talebin kapsamına bağlı   fiyatlandırılacaktır.

MBE   İLE EPİTAKSİYEL BÜYÜTME

Al, Ga, In, P, As elementel kaynaklara sahip   sistemle III-V grubu bileşimlerin epitaksiyel katman büyütülmesi

Talebin kapsamına bağlı   fiyatlandırılacaktır.

SIVI AZOT

Alım

5TL/LİTRE

 

   -  Hizmetlerimiz 01/12/2012 tarihinden itibaren geçerli olup, fiyatlarımıza KDV   dahil değildir.

   -  Gazi Üniversitesi mensuplarına %60, Diğer üniversite mensuplarına,   kamu kurum ve kuruluşlarına %50 indirim uygulanır.

   -  Gelen numune sayısının 10 adetin üzerinde olması durumunda %10 ekstra   indirim uygulanır.

   -   Numuneler merkezimizde 15 gün muhafaza edilir. 15 gün sonra teslim   alınmaması durumunda merkezimiz sorumluluk kabul etmemektedir.

   -   Ölçüm sırasında isteğe bağlı olarak kişi ölçümlere eşlik edebilir.

   -   Sonuçlar jpeg, pdf ve data dosyası olarak teslim edilir.

   -  Başvurular, istenilen hizmet ile ilgili “Analiz İstek Formunun” www.fotonik.gazi.edu.tr web adresinden indirilip doldurulması vemerkezimize ulaştırılması ile gerçekleştirilir. Formlar merkezimiz   tarafından kısa süre içerisinde kontrol edilerek cevaplandırılır.

   -  Başvurular e-posta ile fotonik@gazi.edu.tr   adresine veya elden yapılabilir.

   -   Merkezimiz tarafından kontrol edilip miktarı belirlenen ödemeler, Gazi   Üniversitesi Döner Sermaye  İşletmesinin aşağıdaki hesabına yatırılmalı ve dekontu merkezimize ulaştırılmalıdır.

 

Ödemenin Yapılacağı Hesap Bilgileri:

Halk Bankası

Gazi Üniversitesi Şubesi

IBAN NO:  TR95 0001 2001 2940 0006 0001 96

Hesap Adı: Gazi Üniversitesi Döner Semaye İşletmesi

 

Not: Bilgi kısmına ‘FOTONİK Hizmet Ücreti’ yazılmalıdır.

 

 

                                                                                                 Prof. Dr. Süleyman ÖZÇELİK

                                                                                                         Merkez Müdürü

 

  Dosyayı indirmek için tıklayınız ...

 Analiz/Hizmet Bedelleri